Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailuvaliokunta (KVK) hyväksyi InBand Oy:n valmistamat elektroniset taululaitteet ennätyskelpoisiksi SAL:n alueellisessa kilpailutoiminnassa 4.3.2019 alkaen. “Tämä on merkittävä, luottamusta lisäävä askel sekä laitteistojen valmistajalle että myös niiden hankkimista harkitseville seuroille ja alueille”, toimitusjohtaja Saku Lahti toteaa. Kustannustehokkaiden InBand-laitteistojen hankkiminen mahdollistaa jatkossa nykyodotuksien mukaisten virallisten kilpailujen järjestämisen.

Kilpailuvaliokunta antoi päätöksensä saatteena lisäksi opastusta laitevalmistajalle, kuinka laitetta voisi kehittää, mikäli sille halutaan kansallisen tason ennätyskelpoisuus. InBand Oyn toimintaan kuuluu jatkuva laitteistojensa parantaminen ja kehittäminen omien ja asiakkailta saamiensa havaintojen perusteella. Seuraavana järjestelmätason kehitysharppauksena pohditaan kansallisen ennätyskelpoisuuden hakemista lähivuosina.

InBand Oy noudattaa järjestelmänsä kehittämisessa Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) elektronisten taululaitteiden hyväksyntäprotokollaa. Yleensä ensimmäiseksi taululaitteille hankitaan osuman tarkkuusvaatimushyväksyntä. Nyt InBand-laitteistolle KVK:n myöntämä ennätyskelpoisuus vastaa tätä tasoa. Toisessa vaiheessa taulujen toiminta ja kilpailunhallintajärjestelmä hyväksytään ISSF:n kilpailukäyttöön. Kolmannessa vaiheessa järjestelmätoimittajan kilpailuhallintajärjestelmän tulee olla yhteensopiva ISSF:n ja kansainvälisen olympiakomitean käyttämien tietojärjestelmien kanssa.

Kansainvälinen ampumaurheiluliitto on hyväksynyt seuraavien laitevalmistajien laitteita käyttöön: Disag (I-taso), Megalink (II-taso), Meyton (II-taso), Sius (III-taso) and Shooter Technology (I-taso).